Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)
Tổ hợp nhà thầu:

Hyundai Engineering Corpration
LG International Corporation
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Địa điểm xây dựng: Lô CN 5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng;
Diện tích: 15 ha;
Công suất: 500 tấn/ngày (175.000 tấn/năm);
Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư, bao gồm:

PetroVietnam (56%)
Vinatex (14%)
PVFCCo (25%)
Tổng công ty cổ phần Phong Phú (5%);