Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Chính sách chất lượng

Với phương châm:

❝ NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ ❞

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội cam kết: 

 
  • Quản lý, điều hành
  • Sản phẩm/dịch vụ
  • Đời sống cán bộ công nhân viên