Nhà máy Thủy điện Bản Chát

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam Loại công trình: Thuỷ điện Loại hình tư vấn: Tư vấn thiết kế, giám sát, Khảo sát, Thí nghiệm, CSLM: 220 MW Điện lượng: 1,2 tỷ kWh/năm Nhà thầu chính: LICOGI Nhà thầu phụ: Công ty CP LILAMA 10 Thông tin chi tiết Dự án thủy […]