Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Nhà máy Thủy điện Bản Chát

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Loại công trình: Thuỷ điện
Loại hình tư vấn: Tư vấn thiết kế, giám sát, Khảo sát, Thí nghiệm,
CSLM: 220 MW
Điện lượng: 1,2 tỷ kWh/năm
Nhà thầu chính: LICOGI
Nhà thầu phụ: Công ty CP LILAMA 10
Thông tin chi tiết

Dự án thủy điện Bản Chát nằm trên sông Nậm Mu thuộc địa phận huyện Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Nhiệm vụ chính của Dự án là cung cấp điện lên lưới điện Quốc gia với tổng công suất thiết kế là 220MW (2x110MW), sản lượng điện trung bình hàng năm là 769,7 triệu kWh (ngoài ra gia tăng cho thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La là 388,4 triệu kWh). Đập dâng thủy điện Bản Chát có chiều cao 130m, dài trên 425m được thi công bằng bê tồng đầm lăn (RCC) có khối lượng 1.610.984m3.

Một số mốc tiến độ chính của dự án đã đạt được:

– Khởi công công trình: Ngày 08 tháng 01 năm 2006.

– Ngăn sông đợt 1: Ngày 27 tháng 02 năm 2008.

– Thi công đập dâng RCC từ ngày 31 tháng 10 năm 2009 đến ngày 01 tháng 7 năm 2012.

– Bắt đầu ngăn sông tích nước hồ chứa giai đoạn 1 từ ngày 10 tháng 12 năm 2011. Giai đoạn 2 từ ngày 08 tháng 10 năm 2012 để cho phép đạt mức nước dâng bình thường (hiện nay đạt 473,4/475m).

– Khởi động không tải tổ máy số 1: Ngày 02 tháng 02 năm 2013.

– Hòa lưới thử nghiệm lần đầu tổ máy số 1: Ngày 08 tháng 02 năm 2013.

– Hoàn thành thử nghiệm 30 ngày theo quy định và bắt đầu phát điện thương mại: Ngày 28 tháng 4 năm 2013.

– Khởi động không tải tổ máy số 2: Ngày 25 tháng 5 năm 2013.

– Hòa lưới thử nghiệm lần đầu tổ máy số 2: Ngày 29 tháng 5 năm 2013.

Địa điểm, diện tích sử dụng đất:

– Địa điểm: Các công trình đầu mối và nhà máy thủy điện nằm trên sông Nậm Mu, thuộc địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

– Diện tích chiếm đất: 8.231 ha bao gồm diện tích đất thu hồi và vùng ngập lòng hồ (Theo Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Bản Chát).

Tổng mức đầu tư: 9.198,143 tỷ đồng