Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

Tên dự án: Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (2,13 triệu tấn/năm). Chủ đầu tư: Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi Vị trí: Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa Thời gian: 1998-1999 Mô tả: Công suất của nhà máy là 2,13 triệu tấn/năm. Phạm vi công việc: – Lắp đặt đường tải […]